Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Αγροτικό πετρέλαιο: Σεπτέμβριο η επιστροφή ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης


Τέλος Ιουνίου εξισωτική αποζημίωση 130 εκατ. ευρώ σε 70.000 δικαιούχους
       Στα τέλη Ιουνίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 70.000 δικαιούχων αγροτών η εξισωτική αποζημίωση, ύψους 130 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα δοθούν τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης, πληρωμές οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ.
       Αυτά δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Αθανάσιος Τσαυτάρης. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, στο τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές των αγροτοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων (π.χ. της βιολογικής κτηνοτροφίας).........      Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την αίτηση τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, που θα υποβληθεί από τη Διαχειριστική Αρχή τις επόμενες ημέρες και στην οποία θα περιλαμβάνεται η τροποποίηση του ύψους των πληρωμών για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τωναγροπεριβαλλοντικών επενδυτικών δράσεων, από τις 29 Ιουνίου θα αρχίσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η άμεση πληρωμή αυτών που εκκρεμούν και ανέρχονται σε ποσό ύψους 40 εκατ. ευρώ.
        Ακόμη, τον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επιστροφή ΦΠΑ και να έχει καταβληθεί η δεύτερη δόση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο - η πρώτη δόση είχε δοθεί τον περασμένο Μάρτιο.

Αλλαγές για την ελληνική αλιεία
Σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, ο υπουργός επεσήμανε ότι θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή στο τέλος του μήνα, ενώ αύριο θα ανακοινωθεί η λίστα με τα εγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης για την αλιεία.
Αναφερόμενος στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), τόνισε ότι ο προϋπολογισμός της για την περίοδο 2014-2020 φτάνει τα 6,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιο ποσό αντιστοιχεί σε κάθε κράτος-μέλος.
Η αλιευτική ικανότητα της χώρα μας, όπως είπε ο κ. Τσαυτάρης, έχει μειωθεί κατά 30% την τελευταία 20ετία. Όσο για τα ελληνικά αλιευτικά σκάφη, μέσα σε τρία χρόνια, περιορίστηκαν στις 16.000 το 2012 από 17.000 το 2010.

Τι περιέχεται στη νέα ΚΑλΠ
Η δέσμη των προτάσεων για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική περιλαμβάνει τρία νομικά κείμενα:
1. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ΚΑλΠ. Ο γενικός στόχος της είναι να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και θα συμβάλουν στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού. Τα κύρια στοιχεία της πρότασης αφορούν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για ιχθυοαποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και από τρίτες χώρες, πολυετή σχέδια διαχείρισης αλιευτικών αποθεμάτων, τις απορρίψεις αλιευμάτων κ.λπ
2. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΟΑ). Η πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ επικεντρώνεται στην ενίσχυση του ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων, την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών κ.ά.
3. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Το ταμείο αυτό θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας καθώς και τρία ακόμη χρηματοδοτικά μέσα που στηρίζουν μεταξύ άλλων, δράσεις ελέγχου και επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, συλλογής δεδομένων, οργάνωσης της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενσωμάτωση των σημερινών χρηματοδοτικών εργαλείων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής σε ένα ταμείο, με την εξαίρεση των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης και της υποχρεωτικής εισφοράς στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου