Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011


Ο Δήμος Ξηρομέρου διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στις δημοτικές ενότητες Αστακού, Αλυζίας και Φυτειών, που περιλαμβάνουν  μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, χορευτικά συγκροτήματα, φεστιβάλ χορού, ανακήρυξη επίτιμου δημότη τον Ακαδημαϊκό Γ. Μπαμπινιώτη, κ.ά...

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011


Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης, εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τοδημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, τηνΠαρασκευή 24 Ιουνίου 2011  και ώρα20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στον Αστακό..

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ.  14 / 2011
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

  Καλεί σε  Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την  (24η)  του Μήνα Ιουνίου  του έτους 2011 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα)  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.Διεκδίκηση Τμήματος Τ.Ε.Ι. Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης στον Αστακό. (Εισηγητής  Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς)
2.Προσαρμογή Σχεδίου ΟΕΥ Δήμου σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   (Εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
3.Έγκριση Δίμηνων Προσλήψεων.
    (Εισηγήτρια κα.Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)
4.Απόφαση Δ.Σ. περί υποστήριξης Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Ξηρομέρου από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.        (Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
5.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης περί καθηκόντων τεχνικών υπαλλήλων μεταξύ Ι.Π. Μεσολογγίου και Δήμου Ξηρομέρου.
 (Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
6.Συγκρότηση Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού.
8.Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμού και Επιχειρήσεων ζωικών προϊόντωντης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7.Ορισμός μέλους για την σύσταση επιτροπής σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν. 2734/1999.
9.Έγκριση της 6/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκρίσεως Περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας ‘Αρτοποιείο’ της επιχείρησης ‘Παληογιάννη Παρασκευά – Μαρίας Μπάκα Ο.Ε.Ε.’ στην Τ.Κ. Κανδήλας» .
 (Εισηγήτρια κα. Κωστούλα  Κουμανδράκη-Σαμαρά)
10.Έγκριση της 7/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκρίσεως Περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας ‘Υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων χωρίς λιπαντήριο-
πλυντήριο’ της επιχείρησης ‘Φωτίου Π. Λιβάνης’ στην Δ.Ε.. Αστακού» .
     (Εισηγήτρια κα.Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)
    (Εισηγήτρια κα.Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)
11.Έγκριση της 8/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκαταστάσεως πρόχειρου ποιμνιοστασίο  ‘Κωνσταντίνου Πλιαμέρη’ στην δασική έκταση ‘Ποταμιά-Κίνα’ στην Τ.Κ. Βασιλοπούλου» .
12.Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ, 68/2004 απόφασης Δ.Σ. Αστακού  περί ‘τροποποίησης του  σχεδίου πόλεως Αστακού στο 152 Ο.Τ.’.
13.Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Δήμου Στράτου κ. Γκούμα Ιωάννη έπειτα από την παραίτηση του.
14.Ορισμός δύο μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής ακινήτων του Δήμου Ξηρομέρου για το έτος 2011.    (Εισηγητής κ. Λύτρας Σπυρίδων)
15.Λήψη απόφασης για την προσκύρωση Δημοτικής οικοπεδικής λωρίδας εμβαδού 42,28 τ.μ. κειμένης σε οδό σχεδίου πόλεως Μύτικα του Γ΄Τομέα, στην ιδιοκτησία του Κων/νου και Θεόδωρου Αργυροηλιόπουλου και ανάθεση του θέματος στην Εκτιμητική Επιτροπή Ακινήτων για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης.  (Εισηγητής κ. Λύτρας Σπυρίδων)
Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.   κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα            
2.   κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
3.   κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
                      4.   κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                       
  5.   κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα                                     
                     6.   κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα                                                 
     7.   κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
     13.κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                        
                      8.   κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα    
                  14.κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη                
                  15.κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο                               
                  16.κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο                                             
                  17.κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο                                     
                  18.κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα                                  
19.κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   

20.κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21.κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώρι
22.κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23.κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1.   Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
2.   Πρόεδρος Τ.Κ. Κανδήλας
3.   Πρόεδρος Τ.Κ. Βασιλοπούλου
4.   Πρόεδρος Τ.Κ. Μύτικα
                                   

Ανδρέας Μακρυπίδης: Άμεση καταβολή των ενισχύσεων του Μέτρου 144 σε όλους τους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς


Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης την Δευτέρα 20η Ιουνίου 2011, με την οποία καλεί στη Βουλή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Κώστα Σκανδαλίδη, ζητώντας να δεσμευτεί στην άμεση καταβολή της ενίσχυσης του μέτρου 144 στους30.000 δικαιούχους καπνοπαραγωγούς που εκρεμμούν.............

ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ 85ΧΡΟΝΗ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΛΙΡΕΣ

Οι ληστές με τρεις κλωτσιές είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τη δίφυλλη παλιά ξύλινη πόρτα της οικίας της. Η έντονη φημολογία για την ύπαρξη χρυσών λιρών στο σπίτι μίας ηλικιωμένης οδήγησε χθες τα ξημερώματα τους ληστές στο σπίτι της στο κέντρο του Τυμπάκίου. Δύο άτομα που είχαν καλύψει το πρόσωπό τους με κουκούλα και τα χέρια τους με γάντια για να μην αφήσουν αποτυπώματα, μπήκαν «σαν θεριά» όπως λέει η 85χρονη και αφού τη φίμωσαν, την έδεσαν χειροπόδαρα, αναζητώντας το θησαυρό που είχαν ακούσει ότι έκρυβε η άτυχη Ελένη Π... στην οικία της....
Η ηλικιωμένη στάθηκε τυχερή και επέζησε από αυτή την περιπέτεια. Αν και τη φίμωσαν για να μην φωνάζει, κατάφερε να λυθεί κόβοντας...

με τα δόντια της το σεντόνι που της είχαν δέσει τα χέρια.
Όλα ξεκίνησαν χθες γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Η 85χρονη ξύπνησε από το δυνατό θόρυβο που άκουσε μέσα στη νύχτα. Πριν προλάβει να συνέλθει οι δύο ψηλοί άνδρες με τις κουκούλες στο πρόσωπο, είχαν προλάβει και είχαν μπει στο σπίτι της όπου μένει μονάχη τα τελευταία τρία χρόνια, μετά το θάνατο του συζύγου και της κόρης της.


Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Κατέστρεψαν πινακίδα για το Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου


Το δασαρχείο Αμφιλοχίας είχε τοποθετήσει πινακίδα με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για τοΒελανιδοδάσος Ξηρομέρου. Όμως την πινακίδα άγνωστοι δράστες πιθανόνλαθροξυλάδες που επιδίδονται στηλεηλασία του δάσους, την έβαψαν με κόκκινη μπογιά και την κατέστρεψαν. Το φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι αδιάψευστος μάρτυρας…
Μια πρώτη συνάντηση του Ίγκλι Τάρε με τον μάνατζερ του Τζιμπρίλ Σισέ φέρεται να πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ.

«Σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ώρες με Σισέ»


Όπως αναφέρεται το ραντεβού του Αλβανού εκπροσώπου των "λατσιάλι" με τον Φιλίπ Πιολά πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο συμπέρασμα από τη συζήτησή τους.

«Ο Σισέ είναι ένας μεγάλος παίκτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα έρθει στη Λάτσιο», φέρεται να δήλωσε ο Τάρε, ενώ στο "Calcionews" τόνισε: «Θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ώρες , ωστόσο δεν πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα ονόματα που βγαίνουν στις εφημερίδες. Πολλοί από αυτούς, δεν είναι πραγματικά στόχοι της Λάτσιο».

Αξίζει να σημειωθεί πως στο τέλος του ίδιου δημοσιεύματος γίνεται λόγος για ενδιαφέρον και από την Έβερτον.
Ομιλία για τ

Πρόκειται για την τρίτη δημόσια παρέμβαση από τότε ξέσπασε η εξέγερση

Ομιλία για τις εξελίξεις στη Συρία θα εκφωνήσει αύριο Δευτέρα ο Πρόεδρος Μπασάρ αλ-Ασαντ, όπου λαμβάνει χώρα μια εξέγερση κατά του καθεστώτος.

Συγκεκριμένα το πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι ο πρόεδρος «θα εκφωνήσει ομιλία αύριο (Δευτέρα) γύρω στο μεσημέρι (09:00 GMT), για τις εξελίξεις στη Συρία».

Σημειώνεται ότι αυτή θα είναι η τρίτη δημόσια παρέμβαση του Ασαντ από την αρχή, στις 15 Μαρτίου, της χωρίς προηγούμενο εξέγερσης κατά του καθεστώτος του.
Σύμφωνα με το συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1309 άμαχοι και 341 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από τότε που ξέσπασε η εξέγερση.ις εξελίξεις στη Συρία θα εκφωνήσει ο Ασάντ

Τον λήστευαν με όπλα και τον χτυπούσαν με πέτρα στο κεφάλι...

Σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας μεταφέρθηκε ένας άνδρας, ο οποίος έπεσε θύμα ληστών τα ξημερώματα της Κυριακής. Δύο αλλοδαποί πλησίασαν το θύμα στην παραλία Μάτι της περιοχής των Γαργαλιάνων και αφού προέταξαν όπλο εναντίον του, άρπαξαν μία πέτρα και...τον χτύπησαν στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε στις τσέπες του.
Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται.

Σκοπιανός καθηγητής: ” Οι Έλληνες διεκδικούν την Μακεδονική Ιστορική Κληρονομιά επειδή έχουν καταλάβει το 60% της Μακεδονίας”

Posted by D-Mak in FYROM newsFYROM Propagan
former yugoslav republic of macedonia2 Σκοπιανός καθηγητής:  Οι Έλληνες διεκδικούν την Μακεδονική Ιστορική Κληρονομιά επειδή έχουν καταλάβει το 60% της Μακεδονίας
Σε ακραίο εθνικιστικό παραλήρημα ξέσπασε Σκοπιανός καθηγητής, ο οποίος έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως  οι Έλληνες διεκδικούν την Μακεδονική Ιστορική Κληρονομιά επειδή έχουν καταλάβει το 60% της Μακεδονίας!!
Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν στα πλαίσια διεθνούς πολιτιστικής εκδήλωσης στο Delcevo, στην οποία υποτίθεται συγκεντρώθηκαν -ανάμεσα σε άλλους -Ιστορικοί από διάφορα μέρη για την Ιστορική κληρονομιά που… ενώνει τους λαούς των Βαλκανίων.
Ο Σκοπιανός καθηγητής Αλεκσάνταρ Ατανασόσκι βέβαια αποδείχτηκε ότι είχε  διαφορετική άποψη, αφού βρήκε την ευκαιρία να ξεσπάσει σε ένα χείμαρρο από γελοίους και ανιστόρητους ισχυρισμούς.
Ανάμεσα στα άλλα ισχυρίστηκε:
“Eίμαστε μια μικρή χώρα και μερικές πιο δυνατές από εμάς [σ.σ. Ελλάδα], μέχρι πρότινος αρνούνταν να ακούσουν ακόμα και το όνομα Μακεδονία, το οποίο ήταν απαγορευμένο με νόμο μεταξύ του 1936 και 1989, ενώ δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιηθεί ούτε μια Μακεδονική λέξη. Επειδή κατέλαβαν το 60% του εδάφους της Μακεδονίας, διεκδικούν την Ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας!!!”"
Λίγο αργότερα ο Σκοπιανός καθηγητής έφτασε σε τέτοιο σημείο ξεπεσμού, ώστε να χρησιμοποιήσει και το πλέον ανόητο επιχείρημα, “Αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας θα λεγόταν Αλέξανδρος της Ελλάδος και όχι της Μακεδονίας“.
Σύμφωνα λοιπόν με την απίστευτη έλλειψη λογικής που χαρακτηρίζει τα “επιχειρήματα” του, επειδή ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Λεωνίδας έμεινε γνωστός ως Λεωνίδας της Σπάρτης και όχι ως Λεωνίδας της Ελλάδος, θα πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για την Ελληνικότητα του. Όπως λέει και ο σοφός λαός μας με όποιον δάσκαλο καθήσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις.
former yugoslav republic of macedonia2 Σκοπιανός καθηγητής:  Οι Έλληνες διεκδικούν την Μακεδονική Ιστορική Κληρονομιά επειδή έχουν καταλάβει το 60% της Μακεδονίαςda

 Ο Ποιητής Καστρινός από το Αγγελόκαστρο, με το νέο ποίημα του «Στους λαοπλάνους!» στρέφεται με την διεισδυτική και καυστικήποίηση του, ενάντια στουςλαοπλάνους, ψεύτες και υποκριτές πολιτευτές…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Χρυσοβίτσας


Ημερησία εκδρομή στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Χρυσοβίτσας στις 14 Ιουνίου 2011. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στο Πλανητάριο, στο Μουσείο της Ακρόπολης και περίπατο στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι και στην Πλατεία Συντάγματος....

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ,ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΩΔΙΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ . ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΕΡΟ ΕΧΟΥΝΕ ΠΕΘΑΝΕΙ . ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΙ.

Παρουσίαση του λευκώματος «ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» του Γεωργίου Χρ. Κουβέλη
Η Ξηρομερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης και η Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία  σας προσκαλούν στην παρουσίαση του λευκώματος  «ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ-226 Φωτογραφίες» του Γεωργίου Χρ. Κουβέλη την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, στις 20:00 μ.μ. στη Στοά του Βιβλίου Πεσματζόγλου 5 και Σταδίου, Αθήνα....

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της απογραφής που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες


Από την ερήμωση της αιτωλοακαρνανικής υπαίθρου σε όλη την έκταση του νομού χαρακτηρίζεται η μεγάλη απογραφή πληθυσμού που ολοκληρώθηκε πριν από είκοσι περίπου μέρες.
Όπως δείχνουν πλέον και οι αριθμοί από την ορεινή Ναυπακτία έως το Βάλτο και το Ξηρόμερο η Αιτωλοακαρνανία εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της οι οποίοι μετακινούνται είτε προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Πάτρα), είτε προς την μεγαλούπολη του νομού, το Αγρίνιο και δευτερευόντως προς Μεσολόγγι και Ναύπακτο.....

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Νέο Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου
Τη Τετάρτη 25/5/2011 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου ( Ο.Π.ΣΥ.Ξ.).
Το νεοεκλεγέν Κεντρικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση: 

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Διαμαρτυρία το Σάββατο 28 Μαΐου, στον Άγριλο κατά της δημιουργίας Κέντρου Μεταναστών


Για το Σάββατο 28 Μαΐου 2011, στις 10 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η διαμαρτυρία έξω από το στρατόπεδο στον Άγριλο. 

Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη χθες το βράδυ στο  Δημαρχείο του π. δήμου Μεδεώνος στην Κατούνα, στην οποία μετείχαν ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας Νίκος Σολδάτος, οι αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Κομποτιάτης, Δημήτρης Τζαβαλάς, Γούδας Μιχάλης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας....

Η βελανιδιά γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ο Σύλλογος Φίλων της Βελανιδιάς γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και σας προσκαλεί στη γιορτή που πραγματοποιεί, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 και ώρα 21:30, στην Ταβέρνα"Σειρήνες" που είναι στην περιοχή της Ακρόπολης και στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, στην Πλάκα.....

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΑΣΤΑΚΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ


Ο Σύλλογος Αστακιωτών σας καλεί στην μουσική βραδιά, τοΣάββατο 4 Ιουνίου 2011 και ώρα 21:30, στην Ταβέρνα "ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ" (Διον Αρεοπαγίτου 7, στην πλάκα).Ποικίλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και τραγουδιστές θα δώσουν το ρυθμό για να χορέψετε και να διασκεδάσετε.....

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Φωτογραφίες από το αντάμωμα των καβαλάρηδων στον Αστακό

Τέλειωσε με επιτυχία σήμερα το μεσημέρι το 1ο αντάμωμα καβαλάρηδων στον Αστακό.

Πλήθος κόσμου παρευρέθη εχθές Σάββατο στο γλέντι αλλά και σήμερα το πρωί στην επίδειξη.

Το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου πηγαίνοντας μάλιστα μια βόλτα πάνω σε μια άμαξα.
Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Κάλεσμα για απογραφή στο Δήμο Ξηρομέρου


Διεξάγεται από χθες 10 Μαΐου  και μέχρι τις 24 Μαΐου η Γενική Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη. Η απογραφή στο  Δήμο Ξηρομέρου,  θα βοηθήσει: Στην καλύτερη ιεράρχηση των αναγκών του δήμου, στο σωστό προγραμματισμό των δράσεων και παροχών του Δήμου....

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Κτίζει 5άστερο ξενοδοχείο ο Πυθαγόρας Σαμαράς στον Αστακό!


Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
 Ξενοδοχειακή μονάδα 500 κλινών ετοιμάζει ο δήμαρχος Ξηρομέρου Π. Σαμαράς.

Μια μεγάλη επένδυση ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο δήμαρχος Ξηρομέρου Πυθαγόρας Σαμαράς στον Αστακό χτίζοντας ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων σε περιοχή – φιλέτο των δυτικών παραλίων της Αιτωλ/νίας. Σε μια εποχή έντονης οικονομικής κρίσης μια τέτοια επιχείρηση, που προφανώς θα κοστίσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, θα αποτελέσει ανάσα για την περιοχή και κίνητρο για την ανάπτυξη του τουρισμού. 
 Θα δημιουργηθούν όμως και θέσεις εργασίας όχι μόνο στην επιχείρηση αυτή καθαυτή, αλλά και σε άλλους τομείς που έχουν σχέση με τον τουρισμό, όπως για παράδειγμα στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής της περιοχής. Η Αιτωλοακαρνανία παρόλο που διαθέτει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, που μπορούν να γίνουν πόλος έλξης επισκεπτών, σε πολλά σημεία της δεν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον τουριστικό όγκο που πιθανά να δεχτεί. Έτσι δεν γίνεται και καμιά προσπάθεια ανάδειξης και προβολής αυτών των πλεονεκτημάτων.
 Ένα μέρος αυτού του κενού έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά, ο οποίος στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο ζήτησε τη γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσης, λαμβάνοντας τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των συμβούλων. 
 Πρόκειται για μια τουριστική μονάδα επιπλωμένων διαμερισμάτων Α΄ τάξης, 5 αστέρων, δυναμικότητας 500 κλινών, που θα διαθέτει μαρίνα δυναμικότητας 30-50 σκαφών αναψυχής και συνεδριακό κέντρο 250 ατόμων. Η επιχείρηση θα γίνει στην θέση Βελά - Σταυρολιμνιώνας, σε μια έκταση που φτάνει τα 140 στρέμματα περίπου. 

Όπως εξήγησε ο εισηγητής Ν. Υφαντής, από αυτά οικοδομήσιμα αποχαρακτηρισμένα από το δασαρχείο είναι τα 84,7 στρέμματα. Επίσης σύμφωνα με μελέτη, υπάρχει τμήμα της έκτασης που διεκδικείται από το δημόσιο και σύμφωνα με έγγραφο της εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων στο νοτιοδυτικό τμήμα της ιδιοκτησίας εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν πρωτοελλαδικά θεμέλια.

Η επένδυση θα περιλαμβάνει θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και κυκλοφοριακό κόμβο, φάρο, πισίνα και μονοπάτια, ενώ  θα διαθέτει μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια υπερσύγχρονη τουριστική μονάδα που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει στην υλοποίησή της και γι’ αυτό προφανώς οι περιφερειακοί σύμβουλοι γνωμοδότησαν θετικά, συμμεριζόμενοι και την ανάγκη επενδύσεων στην Αιτωλοακαρνανία.

Δεν είχαν όμως την ίδια άποψη οι κύριοι Δ. Δεσύλλας,  Γ. Καραπάνος και Κ. Παπακωνσταντίνου που καταψήφισαν, καθώς και ο Χ. Σταυρόπουλος που ψήφισε λευκό.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ