Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011


Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης, εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τοδημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, τηνΠαρασκευή 24 Ιουνίου 2011  και ώρα20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στον Αστακό..

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ.  14 / 2011
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

  Καλεί σε  Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την  (24η)  του Μήνα Ιουνίου  του έτους 2011 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα)  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.Διεκδίκηση Τμήματος Τ.Ε.Ι. Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης στον Αστακό. (Εισηγητής  Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς)
2.Προσαρμογή Σχεδίου ΟΕΥ Δήμου σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   (Εισηγητής κ. Αρβανίτης Δημήτριος)
3.Έγκριση Δίμηνων Προσλήψεων.
    (Εισηγήτρια κα.Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)
4.Απόφαση Δ.Σ. περί υποστήριξης Τεχνικής Υπηρεσίας του   Δήμου Ξηρομέρου από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.        (Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
5.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης περί καθηκόντων τεχνικών υπαλλήλων μεταξύ Ι.Π. Μεσολογγίου και Δήμου Ξηρομέρου.
 (Εισηγητής κ. Λιβάνης Φώτιος)
6.Συγκρότηση Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού.
8.Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμού και Επιχειρήσεων ζωικών προϊόντωντης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7.Ορισμός μέλους για την σύσταση επιτροπής σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν. 2734/1999.
9.Έγκριση της 6/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκρίσεως Περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας ‘Αρτοποιείο’ της επιχείρησης ‘Παληογιάννη Παρασκευά – Μαρίας Μπάκα Ο.Ε.Ε.’ στην Τ.Κ. Κανδήλας» .
 (Εισηγήτρια κα. Κωστούλα  Κουμανδράκη-Σαμαρά)
10.Έγκριση της 7/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκρίσεως Περιβαλλοντικών όρων δραστηριότητας ‘Υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων χωρίς λιπαντήριο-
πλυντήριο’ της επιχείρησης ‘Φωτίου Π. Λιβάνης’ στην Δ.Ε.. Αστακού» .
     (Εισηγήτρια κα.Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)
    (Εισηγήτρια κα.Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά)
11.Έγκριση της 8/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδοτήσεως εγκαταστάσεως πρόχειρου ποιμνιοστασίο  ‘Κωνσταντίνου Πλιαμέρη’ στην δασική έκταση ‘Ποταμιά-Κίνα’ στην Τ.Κ. Βασιλοπούλου» .
12.Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ, 68/2004 απόφασης Δ.Σ. Αστακού  περί ‘τροποποίησης του  σχεδίου πόλεως Αστακού στο 152 Ο.Τ.’.
13.Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Δήμου Στράτου κ. Γκούμα Ιωάννη έπειτα από την παραίτηση του.
14.Ορισμός δύο μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής ακινήτων του Δήμου Ξηρομέρου για το έτος 2011.    (Εισηγητής κ. Λύτρας Σπυρίδων)
15.Λήψη απόφασης για την προσκύρωση Δημοτικής οικοπεδικής λωρίδας εμβαδού 42,28 τ.μ. κειμένης σε οδό σχεδίου πόλεως Μύτικα του Γ΄Τομέα, στην ιδιοκτησία του Κων/νου και Θεόδωρου Αργυροηλιόπουλου και ανάθεση του θέματος στην Εκτιμητική Επιτροπή Ακινήτων για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης.  (Εισηγητής κ. Λύτρας Σπυρίδων)
Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.   κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα            
2.   κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
3.   κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
                      4.   κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                       
  5.   κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα                                     
                     6.   κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα                                                 
     7.   κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
     13.κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα                                        
                      8.   κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα    
                  14.κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη                
                  15.κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο                               
                  16.κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο                                             
                  17.κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο                                     
                  18.κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα                                  
19.κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   

20.κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21.κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώρι
22.κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23.κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1.   Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
2.   Πρόεδρος Τ.Κ. Κανδήλας
3.   Πρόεδρος Τ.Κ. Βασιλοπούλου
4.   Πρόεδρος Τ.Κ. Μύτικα
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου