Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Εγκύκλιος Χριστουγέννων του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚοσμάΠ Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 51)
Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
Προς  το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
της  καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

«Παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν …
Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης,
πατήρ του μέλλοντος αιώνος» (Ησ. θ’, 6)

Μέσα από τα βάθη των αιώνων ακούστηκε η φωνή του προφήτου Ησαΐου, που ανήγγειλε το μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Κυρίου και Θεού μας, Ιησού Χριστού. «Θα γεννηθεί, είπε ο προφήτης, παιδίον για μας και θα δοθεί σε μας…Το όνομά Του θα είναι μεγάλο και υπερούσιο. Θεός θα είναι και θα ονομάζεται, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, που κατέχει όλη τη δύναμη και κρατεί όλη την εξουσία της θεότητος, δημιουργός και αρχηγός της ειρήνης, πατέρας της μελλούσης εποχής της χάριτος…»...... Και άλλοτε στην Παλαιά Διαθήκη είχε φανερωθεί ο Θεός στους ανθρώπους. Φανερώθηκε για παράδειγμα στον προφήτη Μωυσή και στον προφήτη Ηλία. «Ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν ενώπιος ενωπίω ως ει τις λαλήσει προς τον εαυτού φίλον» (Εξοδ. ΛΓ , 11). Φανερώθηκε και στον προφήτη Ηλία «ως φωνή αύρας λεπτής…» (Γ  Βασ. ΙΘ , 12). Φανερώθηκε κι από την κορυφή του όρους Σινά στο έθνος των Ιουδαίων ανάμεσα σε βροντές και αστραπές.
 Σε όλες τις περιπτώσεις η παρουσία του Θεού δεν ήταν «εν σαρκί». Δεν εμφανίστηκε ο Κύριος «ως Θεός σεσαρκωμένος» με ουσία, είδος και μορφή ανθρώπου.
 Όταν ήλθε «το πλήρωμα του χρόνου», ο Υιός του Θεού, ο Ένας της αγίας Τριάδος «μετέσχε σαρκός και αίματος» (Εβρ. β , 14).
 Η ανάγκη της σωτηρίας του πεπτωκότος ανθρώπου και η άμετρος αγάπη του Τριαδικού Θεού μας προς τον άνθρωπο, επέβαλαν να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να έλθει κοντά, ανάμεσα στους ανθρώπους, να μιλήσει σαν φίλος, σαν αδελφός και πατέρας μαζί τους, να προσφέρει τον εαυτό του θυσία για να λυτρωθεί ο αποστάτης άνθρωπος.
 Είχε καταμολύνει, είχε εξουθενώσει με πράξεις ατιμίας, με αμαρτήματα και πάθη, είχε αμαυρώσει το κατ  εἰκόνα ο άνθρωπος και αφού ούτε άγγελος ούτε αρχάγγελος μπορούσε να τον σώσει, ο Λόγος του Πατρός, ο Κύριος και Θεός μας, Ιησούς Χριστός, προσέλαβε ανθρωπίνη φύση, πλήρη και ακεραία, πλην αμαρτίας, για να θεραπεύσει «σάρκα φιλαμαρτήμονα», να την τιμήσει, να την δοξάσει, να την υψώσει στον ουρανό και να την θεώσει κατά χάριν. Γι’ αυτό ο Λόγος «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν».
 Εκεί στη Βηθλεέμ, στο ταπεινό και αγιασμένο σπήλαιο, στην αγκάλη της Παναγίας μας «Θεός εφανερώθη εν σαρκί», ο οποίος «εδικαιώθη εν πνεύματι, εκηρύχθη εν έθνεσι, επιστεύθη εν κόσμω, ανελήφθη εν δόξη» (Α  Τιμ. γ , 16). «Μέγα το μυστήριο» το «μόνον καινόν υπό τον ήλιον», κατά τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό.
 Και εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί, πιστά μέλη της ορθοδόξου εκκλησίας μας, πανηγυρίζουμε σήμερα Χριστούγεννα. Μαζί με όλους τους αδελφούς μας Ορθοδόξους χριστιανούς, μέσα στους ιερούς ναούς μας, με πίστη ακράδαντο, «προσκυνούμεν την γένναν του Χριστού μας».
 Γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι το αδύνατο βρέφος της φάτνης της Βηθλεέμ είναι ο «προαιώνων Θεός», ο Κύριος του κόσμου και της σωτηρίας. Είναι ο άναρχος Θεός μας, ο Σωτήρ του κόσμου, ο «μεγάλης βουλής άγγελος», ο «εξουσιαστής», ο «άρχων της ειρήνης», ο «πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Τον πιστεύουμε και Τον ομολογούμε «Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον τω Πατρί….».
 Σήμερα Χριστούγεννα. Ας γονατίσουμε με ευγνωμοσύνη και δοξολογία στη φάτνη. Θερμά, ολόψυχα, ας Τον ικετεύσουμε να σώσει την δοκιμαζόμενη πατρίδα μας και τον καθένα μας. Όπως ελύτρωσε τον άνθρωπο με την ενανθρώπησή Του, να λυτρώσει τώρα κι εμάς.
 «Ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία». «Δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και πάνω σε όλη τη γη, κανένα άλλο όνομα με το οποίο μπορούμε να σωθούμε, εκτός από το όνομα του Χριστού». (Πρξ. δ’, 12).
 Θερμά, ειλικρινά, με πολλή υιική αγάπη, ας παρακαλέσουμε τον σαρκωθέντα Θεό μας να μας χαρίσει ορθόδοξο και ηρωικό φρόνημα, για να ομολογούμε με παρρησία τη θεότητά Του και τον ανόθευτο ευαγγελικό λόγο Του.
 Στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας, που ομοιάζει πολύ με την εποχή της γεννήσεως του Χριστού μας, υπάρχει μεν κρίση οικονομική αλλά κυρίως υπάρχει κρίση ηθική και θεολογική. Αιρετικοί κάθε μορφής, κοσμικοί και δυτικόπληκτοι, λάτρεις της παναιρέσεως του οικουμενισμού αλλά και ξενόφερτες θεολογίες προσβάλλουν και πολεμούν την θεότητα του Χριστού μας. Πνεύμα και φρόνημα συγκρητισμού και πανθρησκείας, ορθολογισμού και σκεπτικισμού καλλιεργούν και προσφέρουν, αρνούνται την ομολογία και την κατήχηση της ορθοδόξου παραδόσεως, μάλιστα μέσα στην παιδεία μας. 
 Η ομολογία της θεότητος του Κυρίου μας από τον καθένα μας, η υπακοή μας στα «αιώνια ρήματά Του», η συνειδητή συμμετοχή μας στην εκκλησιαστική και μυστηριακή ζωή θα στηρίζει αδελφούς και μάλιστα νέους και νέες, θα ενώνει κι εμάς μαζί Του ώστε να ζούμε πάντοτε σωτήρια Χριστούγεννα, αιώνια Χριστούγεννα.

Εύχομαι Καλά και Άγια Χριστούγεννα σε όλους.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»

Διαβάστε σελίδα – σελίδα όλη την εφημερίδα «ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ»   του συλλόγου απανταχού Αγγελοκαστριτών με όλα τα νέα του Αγγελοκάστρου  πατώντας εδώ: http://www.pureportals.com/Default.aspx?tabid=264700

ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


Είναι πλέον αντιληπτό από όλους, ότι όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας, εξαιτίας της κρίσης, αντιμετωπίζουν μια άλλη καθημερινότητα. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ραγδαίες αλλαγές στο οικονομικό, εργασιακό αλλά και στο κοινωνικό μας περιβάλλον και δυστυχώς στεκόμαστε, οι περισσότεροι, ανήμποροι μπροστά σε μια θύελλα δυσάρεστων γεγονότων που κανείς δε γνωρίζει πότε θα τελειώσει.
       Όλοι μαζί ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας αγωνιστούμε ενάντια σε ό,τι μας μαυρίζει τη ζωή, σε ό,τι μας πληγώνει, ενάντια σε ό,τι εξευτελίζει την ανθρώπινη υπόσταση…! Με δημιουργικότητα, αγωνιστικό πνεύμα και αλληλεγγύη ας βρούμε λύσεις.....

Ας ξεκινήσουμε με μια απλή δράση που εύκολα μπορεί να υλοποιηθεί ακολουθώντας τη λογική:

ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ


«Ο καθένας προσφέρει ό,τι μπορεί, ο καθένας παίρνει με βάση τις ανάγκες του»

     Όσοι θέλουν προσφέρουν αντικείμενα που δεν τους χρειάζονται (βιβλία, cd-dvd, παιχνίδια, ρούχα, υποδήματα, ηλεκτ. συσκευές, μικροέπιπλα, διακοσμητικά, κ.τ.λ.) και μπορούν να πάρουν ό,τι χρειάζονται.
    Είναι καιρός να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε καταναλωτική κουλτούρα. Να καλλιεργήσουμε οικολογική και οικονομική συνείδηση αφού όλο αυτό θα είναι μια μορφή ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αγαθών, δείχνοντας παράλληλα, έμπρακτα αλληλεγγύη, στο συνάνθρωπό μας.

«Αυτό που σου λείπει κάποιος το προσφέρει, αυτό που σου περισσεύει κάποιος το χρειάζεται»

      Η δράση αυτή μας αφορά όλους. Δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με μειωμένη αγοραστική δύναμη. Δεν είναι μια πρωτοβουλία φιλανθρωπίας. Είναι μια πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει συλλογικά τις ελλείψεις μας σε αγαθά σπάζοντας την αλυσίδα των καταναλωτικών μας αντιλήψεων.
Γι’ αυτό καλούμε τον καθένα ξεχωριστά να συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της δράσης. Στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γίνει η συλλογή των αντικειμένων αυτών στις εγκαταστάσεις ενωσιακού γηπέδου Θ. Πασιόπουλος.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  6948501512 (Βίκυ),  6940824706 (Μιχάλης)

Τα αντικείμενα θα διατεθούν στις 28 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή στο χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου με παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις.

Ομάδα πολιτών Περιοχής Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
 «Αλληλεγγύη για όλους»

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικες Ευχές


Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Σας εύχεται, οι άγιες μέρες που έρχονται ας φέρουν την ευτυχία στο σπίτι σας και ο καινούργιος χρόνος ας είναι γεμάτος όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα. Η γέννηση του Χριστού ας είναι το προμήνυμα για μια χρονιά διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα προβλήματα και περισσότερες φωτεινές εικόνες

"ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ"

ΦΥΤΕΙΕΣ: ΣΠΟΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥΜε μεγάλη επιτυχία ο Σύλλογος Φίλων Βελανιδιάς με την στήριξη του ΝΠΔΔ του Δήμου Ξηρομέρου πραγματοποίησε σποροφύτευση βελανιδιών στη περιοχή Λιγοβιτσίου των Φυτειών σε μία προσπάθεια επούλωσης των πληγών από την λαθρουλοτομία και από τις πυρκαγιές, χθες πρωί Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012. Δεκάδες προβλαστημένα βελανίδια φύτεψαν, μικροί και μεγάλοι εθελοντές, κάτοικοι των γύρω χωριών, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου Αστακού, του Δημητρούκειου δημοτικού από το Καραισκάκη, που συμμετείχαν στην Εθελοντική σποροφύτευση προκειμένου να στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα για την αξία των βελανιδοδάσους Ξηρομέρου και την προστασία του περιβάλλοντος. καταθέτοντας την δική τους συνεισφορά ελπίδας.
Η συγκεκριμένη δράση έγινε σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αμφιλοχίας το οποίο στήριξε θερμά αυτή την προσπάθεια. Στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν η ομάδα εθελοντικής προστασίας νοτίου Υμμητού, η ομάδα «Δηριείς Σκουρτού», ο πολιτιστικός σύλλογος Φυτειωτών «Ακαρνανικό Φως», ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Χρυσοβίτσας, ο τοπικός σύλλογος Αετού, ο περιβαλλοντικός σύλλογος Φυτειών, εθελοντές, κ.α. Οι πρόεδροι των Τ. Κ. Προδρόμου και Σκουρτούς Νικολές Διονύσης και Τζογάνης Στάμος αντίστοιχα, η δημοτική σύμβουλος Ξηρομέρου Ευθυμία Κολοβού-Καραπάνου, ο πρόεδρος του περιβαλλοντικού Φυτειών Θεόδωρος Ρούτσης, οι π. δημοτικοί σύμβουλοι Δήμου Φυτειών Γιάννης Ζαφείρης και Γιάννης Γαλάνης, ο Συνταγματάρχης ε.α Κολοβός Χρήστος, ο Κωνσταντινος Ξεσφίγγης οδοντίατρος, η Γεωργαλή Μαρία, κ.α. Ο Σύλλογος Σύλλογος Φίλων Βελανιδιάς ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, τον αρτοποιό Κώστα Μίχα για τη προσφορά του σε αρτοβουτήματα, όσους βοήθησαν στην προώθηση της δράσης και φυσικά τα μέλη του συλλόγου για τη δυναμική συμμετοχή τους.